29 de març 2010

TÈCNIQUES DE LECTURA PER A NENS AMB DISLÈXIA

LECTURA LLETREJADA:
Dos objectius:
1.- Entrenar al nen en el moviment dels ulls al llegir (esquerra-dreta).
2.- Ensenyar-li a què reconeixi grups de lletres com a paraules.

Se li dóna al nen la següent instrucció: “Digues només el nom de cada lletra, una darrera de l’altra. Després jo pronuncio la paraula i tu la repeteixes”.

La sessió de lectura lletrejada durarà un màxim de deu minuts. No es tracta d’un procés fonètic sinó de reconeixement de lletres i paraules i amb això s’entren al cervell i als ulls del nen per examinar d’esquerra a dreta durant el procés de lectura.

També se li diu que vagi a poc a poc, que s’ho prengui amb calma, que si va a poc a poc i està tranquil li resultarà més fàcil.

S’utilitza un text senzill, adaptat al seu nivell curricular. Les paraules poden presentar-se de varies maneres depenent de la destresa que manifiesti el nen. Si el nivell és baix, es van presentant una a una, assenyalant-les amb el dit o llapis o tapant per la dreta i per sota amb una cartolina, descobrint una paraula darrera l’altra. Si el nivell és mitjà o alt se li presenta el texto completo. Si al lletrejar la paraula el nen se n’adona de quina paraula és se li permet dir-la sense esperar a què el professor la digui, després del lletreig.

Per elevar el seu progrés i autoestima s’elogia qualsevol millora o intent de millora.

PASSAR-PASSAR-LLETREJAR:

Té com a objectiu la continuació de l'entrenament dels moviments dels ulls d'esquerra a dreta i el reconeixement de paraules. No es persegueix la comprensió del que llegeix, només el reconeixement de la paraula.

En aquesta tècnica es deixa assenyalar amb el dit o llapis. Es passa la catolina baixant la pàgina descobrint una línia sencera.
Se li dóna aquesta instrucció: “Passa els teu ulls sobre la paraula. Si la paraula no et surt de la boca, passa una altra vegada. Si tampoc et surt de la boca la segona vegada lletreja-la. Després jo te la diré i tu la repeteixes”.

En aquesta tècnica s'augmenta la dificultat del text cada vegada, escollint un text d'un nivell superior.
S'elogia cada lectura per poc que l'alumne avanci.

Quan pugui reconèixer gairebé totes les paraules es passa a la següient tècnica, Puntuació amb Imatges.


PUNTUACIÓ AMB IMATGES:

Objectiu: Comprendre el que llegeix.
En la nostra llengua cada pensament complet es seguit o està envoltat per signes de puntuació. Al final hi ha una relació d'aquests, dels que s'ha de fer conscient a l'alumne verificant la seva existència en el text.
La consigna que se li dóna al nen és aquesta: “Li donaràs significat al que llegiràs a continuació. Quan vegis un signo de puntuación t'aturaràs i formaràs una imatge a la teva ment del que acabes de llegir”.

Se li ha de fer llegir al nen una frase curta (només les paraules que arriben fins al primer signe de puntuació). Es tapa el text i se li pregunta al nen Que veus?.

Si la frase és difícil de ser imaginada, se li pregunta “que sents? O Quin significat te per tu?".

Si troba paraules dels que no coneix el significat se li explica o es busca al diccionari.

Repetir aquest procés amb cada frase que acabi o tingui un signe de puntuació.

Els signes de puntuació on el nen ha de parar i formar la seva imatge mental són:

Punt
Signes d'exclamació o admiració
Signes d'interrogació
Coma
Cometes
Punt i coma
Dos punts
Punts suspensius
Parèntesis i claus
Guions

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada