8 de maig 2010

Tesimoni d'una noia amb TDAH

En aquest enllaç podeu escoltar el testimoni d'una noia de 16 anys que està estudiant 4t d'ESO. Explica com se sent, les dificultats amb què es troba a l'hora d'estudiar i de relacionar-se amb la gent.
http://www.tv3.cat/videos/898719/TDAH-a-La-Marato-de-TV3

RECURSOS

La tècnica de les cares.
Consisteix en utilitzar unes trgetes amb dibuixos de cares que expressen diferents emocions. Aquestes targetes poden utilitzar-se per a iniciar una conversa o reconèixer com se sent un nen o nena. Això els hi proporconarà vocabulari per parlar de les pròpies emocions.
Tècnica del semàfor.
S'utilitza la metàfora dels tres colors que corresponen als tres passos que cal fer per autocontrolar-se. Vermell: parar i calmar-se (respirar profundament, comptar fins a deu, xiular, cantar, parlar amb algú del que ha passat, fer un dibuix de com ens sentim...). Groc: podem començar a pensar (com em sento?, quin problema tinc?, quina és la millor solució?...) i per últim, el Verd: tirem endavant i actuem, deprés d'haver triat una solució.
Tècnicques de respiració.
Són tècniques individuals que ajuden a identificar els diferents tipus de respiració i permeten practicar-los. Potencien exercicis de respiració abdominal com una forma natural de recuperar els estats de calma i benestar a través del cos.
Jocs de relaxació progressiva.
Consisteixen en jocs amb el cos que permeten tensar i destensar diferents parts del cos. Exemple: "Imagina't que tens una llimona a la mà esquerra. Ara intenta esprémer-la, intenta treure-li suc. Sentas la tensió a la mà i al braç mentre l'intentes esprémer. Ara deixa-la caure.. Fixa't com estan els teus músculs ara que estàs relaxat"
Tècniques de massatges.
L'automasstge o el massatge per parelles és una fórmula que permet comunicar-se a través del cos, alhora que genera estats de benestar. En aquest sentit es potencia el coneixement i pràctica de diverses formes de massatge: acariciar per calmar i relaxar, amassar per estimular la circulació, fer moviments circulars per alliberar tensions, colpejar suaument o vibrar amb les mans o dits per estimular,...
Tècniques de visualització guiada.
Es demana als alumnes que tanquin els uls i que imaginin el que el/la mestre/a descriu. Aquest llegirà un petit relat en el que apareixen diversos objectes o situacions relacionats amb els diferents sentits i que generin estats emocionals de benestar.
L'hora del conte.
A través de l'explicació o lectura de contes podem plantejar situacions difícils, mostrar models emocionals positius o proposar solucions creatives a determinats casos personals o socials propers als conflictes vitals dels alumnes.
Role-playing.
Consisteix en plantejar una situació en el que es reparteixen diferents ros o papers a diferents alumnes. A través d'aquesta tècnica és possible observar diferents actituds i perspectives d'una situació. Al final de la tènica cal demanar l'opinió dels participants actius i dels observadors per a valorar de manera global la situació.
El debat.
El/la mestre/a presenta un tema actual i amb una dicotomia de plantejaments al grup-classe. Els alumnes han de posicionar-se a favor o en contra del plantejament i argumentar la seva posició. Cal treballar els diferents rols de moderador, secretari, portanveus... És convenient establir algunes regles prèvies de funcionament, sobretot per respectar els torns de paraula i la diversitat d'opinions.
L'assemblea de classe.
Consisteix en un moment setmanal o quinzenal on tot el grup-classe comenta situacions del seu propi funcionament, conflictes interpersonals, decisions sobrela seva agenda... És un moment en el que es pot aprendre a escoltar, a respectar el torn de paraula, a expressar-se assertivament, a ajudar a trobar solucions a problemes col·lectius...
Llibreta de conflictes.
A partir d'una llibreta d'anàlisi de conflictes es poden recollir solucions diverses a conflictes habituals i comuns del grup-classe. Cada full tindrà una pauta d'anàlisi en el que es presentaran les perspectives de cada part del conflicte (vinyeta 1 i 2) i una vinyeta final en la que es proposarà una solució negociada o consensuada entre les parts.
Anàlisis de cas.
La presentació de casos hipotètics propers a situacions personals o socials dels alumnes o del grup pot ajudar al seu anàlisi d'una forma objectiva. Es poden formular preguntes-guia per orientar la reflexió al voltant del mateix.
Tècniques d'organització personal
A través de recursos concrets com l'agenda o el pla de treball setmanal es pot facilitar la planificació i organtizació de tasques personals i escolars.

ESPERO QUE US SERVEIXIN D'AJUT!

"CONVIVÈNCIA, DE BUTXACA"

El programa "Convivència, de butxaca" prétén oferir una sèrie d'eines pràctiques i senzilles per portar a terme a les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària per educar habilitts i valors necessaris per construir la pròpia identitat personal, alhora que les bases d'unes relacions interpersonals positives.
S'han establert uns blocs bàsics amb uns objectius concrets relacionats amb habilitats socioemocionals importants per a cada cicle educatiu. Es recomana realitzar una avaluació diagnòstica inicial de les habilitats socioemocionals del grup-classe per establir els blocs prioritaris.
1. Autoconeixment propi:
 • Descriure els punts forts i els punts febles personals.
 • Prendre consciència dels estats emocionals propis.
 • Conèixer els propis valors i esquemes de conducta.

2. Autoestima:

 • Valorar els punts forts i els punts febles propis.
 • Contrastar la pròpia valoració amb altres valoracions.
 • Experimentar la pròpia competència en diferents situacions i tasques.

3. Regulació emocional:

 • Reflexionar sobre les conductes personals generades per emocions de malestar.
 • Canalitzar emocions de malestar a través de tècniques diverses.
 • Potenciar emocions de benestar a través d'espais i moments compartits.

4. Presa de decisions responsables:

 • Analitzar situacions i casos personals i socials.
 • Establir objectius o plans d'actuació.
 • Plantejar solucions creatives.

5. Empatia

 • Conèixer els sentiments i pensaments dels altres.
 • Respectar els aspectes diferents dels altres.
 • Potenciar una relació d'ajut vers les necessitas dels altres

6. Habilitats socials

 • Adquirir estratègies per a una comunicació efectiva.
 • Conèixer estratègies per a la gestió de conflictes.
 • Adquirir estrratègies per al treball en equip.