8 de març 2010

LECTURA FÀCIL (LF)

A continucació us presento una associació que treballa per apropar la lectura a les persones que tenen dificultats lectores i/o de comprensió: L'Associació Lectura Fàcil (ALF) és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 2003.


Al menys un 30% de la població té dificultats lectores. Discapacitats vàries, una escolarització problemàtica o un coneixement encara insuficient de l’idioma, per exemple, dificulten l’accés a la lectura.


 • Què són els materials de Lectura Fàcil (LF)?
  Són llibres, documents, pàgines web, etc. elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores.

 • A qui s’adrecen?
  Els materials LF estan especialment pensats per a persones que tenen dificultats lectores. Aquestes dificultats poden ser temporals (joves amb una escolarització problemàtica, població nouvinguda que encara no coneixen l’idioma d’acollida, neolectors adults, persones amb trastorns de l’aprenentatge,...) o permanents (persones amb discapacitats sensorials o psíquiques, persones grans senils, ...)

 • Com es distingeixen els llibres de Lectura Fàcil?
  Els textos de Lectura Fàcil es basen en un principi bàsic: Narrar una història concreta i lògica amb una única línia argumental. També segueixen unes determinades pautes quant al contingut, el llenguatge i la forma.
  Pautes sobre el contingut:
  • Descriure els esdeveniments en ordre cronològic
  • Donar una continuïtat lògica a l’acció
  • Relatar accions directes i simples, sense massa personatges
  Pautes sobre el llenguatge:
  • Evitar el llenguatge abstracte i simbòlic
  • Ús de llenguatge senzill però digne, tot evitant les paraules difícils
  • Provar el material amb grups destinataris abans d’anar a impremtaPautes sobre la forma:
  • Utilitzar un tipus de lletra gran
  • Deixar marges i interlineats generosos, limitar la longitud de les línies i tallar-les d’acord amb el ritme natural de la parla
  • Les imatges han d’harmonitzar amb el text

En aquest enllaç podeu trobar informació relacionada a un Pla Pilot que va començar a les biblioteques públiques de Catalunya el 2009: http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.690b4e2d7721b5b009671410b0c0e1a0/?vgnextoid=d48e9144ee640210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d48e9144ee640210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=73f3c2ec62740210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD#a4

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada