10 de març 2010

DIFICULTATS D'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA COGNITIVA

La perspectiva cognitiva no etiqueta al subjecte, sinó que estudia els processos que realitza i els errors que comet el nen o nena en les matemàtiques. No diu el que l'alumne pateix (té discalcúlia, té una disminució cerebral) sinó que intenta comprendre i explicar el que fa: els processos i estratègies que utilitza quan assimila conceptes matemàtics, efectúa operacions de càlcul, resol problemes matmemàtics, etc.
L'enfocament cognitiu és neutral en relació a l'etiologia última de les DAM. Ajuda a precisar la naturalesa fina de les funcions mentals que no van bé en els subjectes amb aquestes dificultats, afavorint així la búsqueda de les causes, però no les estableix per sí mateix.
Per tractar aquestes dificultats s'haurien de tenir en compte les següents consideracions:
 1. Vincular, en la mesura que sigui possible, els continguts matemàtics a situcions reals i significatives.
 2. Tractar de contextualitzar els esquemes matemàtics, pujant el nivell d'abstracció al ritme exigit per l'alumne.
 3. Assegurar l'assimilació del que té après abans de passar a la nova tasca, i ensenyar específicament la generalització dels procediments i continguts
 4. Assegurar el domini i enriquiment dels codis de representació dels procediments i continguts.
 5. Assegurar el domini i enriquiment dels codis de representació assegurant que la traducció entre el llenguatge verbal i els codis matemàtics pugui realitzar-se amb soltura, per la qual cosa se l'ha d'exercitar.
 6. Aprofitar l'atenció exploratòria del subjecte com a recurs educatiu i assegurar la seva atenció selectiva només en períodes en què aquesta es pot mantenir.
 7. Ensenyar pas a pas, a planificar l'ús i selecció dels recursos cognitius.
 8. Assegurar que el nen pugui recordar els aspectes rellevants d'una tasca o problema i procurar comprovar que no s'exigeix més del que permet la competència lògica de l'alumne.
 9. Ensenyar pas a pas les estratègies i algoritmes específics que exigeixen les tasques.
 10. Procurar al nen tasques d'orientació adequada, procediments d'anàlisi profund i ocasions freqüents d'aprenentatge accidental.
 11. Valorar i motivar als nens que no semblen interessats o competents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada