29 de març 2010

LLIBRES RECOMANABLES


Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio.

En aquest llibre, es tracta sobre els processos d'aprenentatge i les pràctiques socials. S'afirma el fet basat en què és posible reduir l'adquisició de la llengua escrita a destreses perceptives-motores, així com la intervenció de la competència lingüística del subjecte i de la seva competència cognitiva són factors determinants.

Leer y comprender. Psicología de la lectura. Carolina Golder y Daniel Gaonac’h.

El gust de llegir està acompanyat de l'utilització de les eines que permeten desxifrar l'escriptura, i segons els autors, és mitjançant l'entrenament com aquestes eines s'amaguen i la lectura es transforma realment en un plaer.
El anàlisis dels mecanismes de la lectura que es fa en el llibre és bastant senzill. Tot i això, aquesta obra intenta presentar-los de manera clara per tots aquells que s'encarguen d'ensenyar a llegir als nens.

La dislexia. Origen, diagnostico y recuperación. Fernanda Fernández Baroja, Ana María Llopis Paret, Camen Pablo de Riesgo

Obra clàssica en el tema després de quinze edicions; per a professors, educadors i pares. Les autores d'aquest llibre han tractat el problema de la dislèxia, posant especial èmfasi en els seus condicionaments i les conseqüències.
A més a més, s'afirma de manera reiterada les variables evolutives, socioambientals i familiars que estan en funció de les dificultats escolars.

Programas de intervención con dislexicos. Diseño, implementación y evaluación. Lévy, Janine

El treball de la Dra.Outón es centra en la intervenció per ajudar als escolars amb dislèxia a superar les seves dificultats específiques. Però no es tracta d'una intervenció qualsevol, sinó d'autèntics programes d'intervenció, dels que el llibre ofereix una mostra.

La evaluación de la escritura. Test de escritura para ale ciclo inicial T.E.C.I.. Josefina Santibáñez Velilla, Josefina Sierra Santibáñez

Aquest llibre disposa d'una prova d'escriptura que ofereix la possibilitat de realitzar diagnòstics de les dificultats d'aprenentatge de l'escriptura que presenta el nen o la totalitat de la classe. Ofereix també, la possibilitat d'elaborar un pla de treball o un programa de tractament d'aquestes dificultats d'aprenentatge, amb una estreta conexió amb el diagnòstic i l'avaluació realitzada.

Metodo Esperanza. La Lectura y Escritura en la Educación Especial. José Pérez Marina

Llibre guia, en el que s'explica la base científica del métode esperança.

L
eer para hablar. La adquisicion del lenguaje escrito en niños con alteraciones del desarrollo y/o lenguaje. Marc Monfort, Adoración Juárez Sánchez.

Els autors ofereixen una metodologia d'apropament al llenguatge escrit, desenvolupada amb i per a nens sense parla, amb un escàs llenguatge oral o amb transtorns greus de comunicació, a partir d'una reflexió sobre la naturalesa del llenguatge escrit i els diferents nivells d'utilització. Aquesta metodologia pot aplicar-se també a nens amb quadres dislèxics severs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada