8 de maig 2010

"CONVIVÈNCIA, DE BUTXACA"

El programa "Convivència, de butxaca" prétén oferir una sèrie d'eines pràctiques i senzilles per portar a terme a les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària per educar habilitts i valors necessaris per construir la pròpia identitat personal, alhora que les bases d'unes relacions interpersonals positives.
S'han establert uns blocs bàsics amb uns objectius concrets relacionats amb habilitats socioemocionals importants per a cada cicle educatiu. Es recomana realitzar una avaluació diagnòstica inicial de les habilitats socioemocionals del grup-classe per establir els blocs prioritaris.
1. Autoconeixment propi:
 • Descriure els punts forts i els punts febles personals.
 • Prendre consciència dels estats emocionals propis.
 • Conèixer els propis valors i esquemes de conducta.

2. Autoestima:

 • Valorar els punts forts i els punts febles propis.
 • Contrastar la pròpia valoració amb altres valoracions.
 • Experimentar la pròpia competència en diferents situacions i tasques.

3. Regulació emocional:

 • Reflexionar sobre les conductes personals generades per emocions de malestar.
 • Canalitzar emocions de malestar a través de tècniques diverses.
 • Potenciar emocions de benestar a través d'espais i moments compartits.

4. Presa de decisions responsables:

 • Analitzar situacions i casos personals i socials.
 • Establir objectius o plans d'actuació.
 • Plantejar solucions creatives.

5. Empatia

 • Conèixer els sentiments i pensaments dels altres.
 • Respectar els aspectes diferents dels altres.
 • Potenciar una relació d'ajut vers les necessitas dels altres

6. Habilitats socials

 • Adquirir estratègies per a una comunicació efectiva.
 • Conèixer estratègies per a la gestió de conflictes.
 • Adquirir estrratègies per al treball en equip.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada